Tuesday, October 26, 2021
  • time : 13:50:49
  • Date : Wed Sep 22, 2021
  • item visited : 4
  • news code : 6464
روابط عمومی شهرداری رامسر/همزمان با فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس طرح استقبال از مهر توسط شهرداری رامسر در حال اجراست

🔰 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر : مهدی حسنی مدیر خدمات شهر شهرداری رامسر گفت: پاکسازی مدارس، بهسازی ، علف تراشی، شستشو و زیباسازی معابر پیرامون اطراف مدارس از جمله اقدامات این طرح خواهد بود.

این طرح با 10 نیروی خدماتی و 3 دستگاه علف تراش در حال اجرا می باشد.

✅ مدیر خدمات شهر تصریح نمود: این طرح از 18شهریور در سطح رامسر آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. امید آن داریم با برنامه ریزی های انجام شده همزمان با آغاز مهر ماه و سال تحصیلی جدید، استقبالی شایسته از دانش آموزان داشته باشیم.


Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0