Thursday, December 9, 2021
  • time : 10:42:33
  • Date : Tue Nov 23, 2021
  • item visited : 27
  • news code : 6531
روابط عمومی شهرداری رامسر/بررسی طرح احیای باغ سی و سه هكتاری

نشست دکتر علی امینی شاد شهردار رامسر به همراه مدیران اجرایی شهرداری رامسر با مشاورین ، پیرامون بررسی طرح احیای باغ سی و سه هکتاری و برنامه ریزی برای آینده جهت اجرایی کردن این مهم در دفتر شهردار برگزار شد.

 

Average :  3.00 |  Submitted :  2

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0