• ساعت : ۱۱:۵:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 13
  • کد خبر : ۶۴۸۴
روابط عمومی شهرداری رامسر/ 🔹نشست اعضای كارگروه فرهنگی شهرداری رامسر

🔹نشست اعضای کار گروه فرهنگی در راستای تعیین اهداف سیاستها و تعیین راهبردها مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی شهر رامسر با توجه به ویژگی های خاص منطقه ای و محلی  در دفتر سرپرست شهرداری رامسر برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0